Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41 „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine”

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

Saaja:
Nevio OÜ

Ristiku tn 17, 70104 Viiratsi alevik,
Viljandi vald, Viljandi maakond,
Eesti Vabariik, 70104